Odbahnění a rekonstrukce objektů Budkovského rybníka

  • Objednavatel: Jindřich Fridrich
  • Termín realizace: 03/2006 – 07/2006
  • Popis: Odtěžení a odvoz nánosu bahna z rybníka, oprava přelivů rybníka, oprava protržené hráze, terénní úpravy, oprava napouštěcího zařízení