Provádíme inženýrské, vodohospodářské, dopravní stavby a zemní práce. V práci využíváme našich výkonných strojů, vozidel a vybavení. Naše kvalifikované pracovní síly je dokáží skvěle využívat. Obory a kategorie prací, které vykonáváme, lze najít níže.


Nabízíme následující:

Zemní práce

 • těžba, nakládání a převoz zeminy, kameniva
 • výkop stavebních jam včetně základů a úprav terénu kolem objektů
 • zemní práce pro teplovody
 • třídění materiálů hrubotřídičem Evoquip COLT 600 a mobilním třídičem TK5 (beton, stavební suti, zeminy)
 • neřízené protlaky zemní raketou Grundomat 75N

Inženýrské stavby

 • kompletní zhotovení zařízení technické vybavenosti ZTV pro výstavbu nových domů
 • demolice, bourání sbíjecím kladivem

Vodohospodářské stavby

 • výstavba venkovních vodovodů a přivaděčů
 • výstavba vodojemů
 • výstavba venkovních kanalizací a odpadních stok
 • výstavba čistíren odpadních vod
 • čištění, revitalizaci, rekultivaci vodních toků, mlýnských a elektrárenských náhonů
 • vyhloubení rybníků, jímek
 • odbahnění (vyčištění) rybníků a nádrží

Dopravní stavby

 • zhotovení a opravy komunikací, parkovišť, propustků
 • čištění a obnovu lesních cest a stok včetně odstranění pařezů

Klikněte na obrázky pro zvětšení