Drahonice – komunikace – Lihovarská zahrada

  • Investor: Obec Drahonice
  • Termín realizace: 10/2021 – 11/2021
  • Popis zakázky: Zhotovení podkladních vrstev komunikace, vrchních vrstev z asfaltobetonové směsi, vjezdů, parkovacích stání a zpomalovacího prahu z dlažebních kostek