ZTV pro 11 RD Sušice

  • Investor: Mgr. Tomáš Nachtigall
  • Termín realizace: 03/2021 – 12/2021
  • Popis: splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně vsakovacího zařízení a odlučovače ropných látek, vodovod s automatickou tlakovou stanicí a veřejné osvětlení, položení elektrických rozvodů a sítí, komunikace a chodníky z kamenné dlažby