Opěrná zeď Skočice

  • Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic
  • Termín realizace: 05/2019 – 09/2019
  • Popis: vybudování opěrné zdi podél komunikace I/22 v obci Skočice včetně chodníku ze zámkové dlažby a zábradlí