Revitalizace veřejných prostranství v Horních Nakvasovicích

  • Investor: Obec Bušanovice
  • Termín realizace: 10/2021 – 09/2022
  • Popis: zpevnění koryta drobného vodního toku, opěrné zdi z lomového kamene, betonový objekt pod kontejnery na komunální odpad, lampy veřejného osvětlení