Dešťová kanalizace a vodovodní řad – náves Těšovice

  • Investor: Obec Těšovice
  • Termín realizace: 10/2021 – 05/2022
  • Popis: dešťová kanalizace a vodovodní řad, výtlak z přečerpávací jímky a vodovodní přípojky