Posílení vodárenské soustavy v obci Svatá Maří

  • Investor: Obec Svatá Maří
  • Termín realizace: 09/2018 – 07/2019
  • Popis: zhotovení jímacích studen a zářezů, akumulační šachty, stavba přívodních řadů a napojení do odkyselovací stanice