Výstavba retenční nádrže „LUH“

  • Investor: Město Plánice
  • Termín realizace: 04/2016 – 09/2017
  • Popis: postavení nové nádrže, terénní úpravy (odstranění pařezů, odtěžení zdrže), stavba hráze včetně výpustného zařízení, přelivu z kamenné dlažby a záhozu, brodu z kamenné dlažby a opevnění břehů kamenem